Битумната хидроизолация е метод за защита на строителни конструкции от вода и влага. Това се извършва чрез полагане на битумна мембрана на конструкциите, която създава непропускаща защитна покривка. Битумната хидроизолация е ефективен метод за предотвратяване на проблеми с влагата и може да се използва за различни строителни конструкции, като фундаменти, зидове, подове и други.

История на битумната хидроизолация

Историята на битумната хидроизолация датира от края на 19 век, когато битумните мембрани се използват за първи път за защита на строителни конструкции от вода и влага. От тогава технологията е напреднала и сега се използват различни видове битумни мембрани, които са по-ефективни и по-устойчиви при изменение на температурите и други условия. Днес битумна хидроизолация се използва широко в строителството и е един от най-популярните методи за защита от вода и влага в конструкциите.

SBS Полимер-битумни хидроизолации

Хидроизолационните SBS битумни мембрани се отличават с много добра огъваемост и по тази причина функционират изключително успешно при ниски температури в студени климатични зони. Еластичността им е резултат от специфичната формула, по която се произвеждат – висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, стирен бутадиен стирен (SBS) и селективно подбран стабилизиращ пълнител.

Модифицираните със SBS битум мушами имат много добра адхезия към предварително грундирани бетонови повърхности и затова намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ. Композитът на този тип хидроизолации може да се повлияе негативно от UV лъчите, затова битумната мембрана трябва да бъде покрита задължително с минерална посипка и/или слой тежка защита (баласт, чакъл и др.).

Предимства на SBS

  • Лесна обработка на детайлите;
  • Еластичност и гъвкавост при ниски температури;
  • Висока устойчивост на напукване;
  • Много добра адхезия към основата.

APP Полимер-битумни хидроизолации

Битумните мембрани са произведени от висококачествен дестилиран битум, модифициран с еластопластомерни полимери, атактен полипропилен (APP) и селективно подбран стабилизиращ пълнител. Те имат повишена топлоустойчивост от 130°С и пластичност и са приложими за всеки тип географски райони, особено там, където се изисква устойчивост към топлина, UV лъчи и стареене. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности, без опасност от компрометирането им вследствие омекване и вискозно течение на битума от акумулираната топлина вследствие на слънчевата радиация.

Съвременните АРР мембрани се отличават с подобрена гъвкавост при ниски температури, съпоставима с тази на някои класове SBS мембрани.

Подходящи са за полагане като финишен слой. Покритие от минерална посипка или защита от акрилна/алуминиева боя повишават допълнително топлоустойчивостта и живота на битумната мембрана.

Предимства на APP

  • Висока топлоустойчивост;
  • Висока устойчивост на стареене;
  • Висока UV устойчивост;
  • Добра гъвкавост при ниски температури;
  • Лесно полагане.

Недостатъци на битумната хидроизолация

 Битумната хидроизолация е един от най-популярните методи за изолиране от вода, но като всяка технология и метод за изолиране, тя има своите недостатъци и ограничения. Един от основните недостатъци на битумната хидроизолация е това, че при рулонните (битумни) мембрани шевът е най-слабото място, защото температурата на газовия пламък не се разпределя равномерно и няма еднакво топене на битума и най-често покривът протича точно при шевовете на битумните мембрани.

Къде битумната хидроизолация намира най-широко приложение

Битумната хидроизолация се прилага за защита на различни видове строителни конструкции, като например метални конструкции, конструкции, подложени на сериозни натоварвания, покривни хидроизолационни системи с послоен монтаж, основи и фундаменти, при едно- или двупластови хидроизолационни системи за плоски покриви, подложени на интензивно слънцегреене и високи работни температури. Битумната хидроизолация може да се използва в комбинация с други технологии и материали.

Каква е цената на битумната хидроизолация спрямо другите видове хидроизолации

Цената на битумната хидроизолация може да се различава в зависимост от параметрите на проекта, като например обема и размера на изолираната повърхност, качеството на прилаганите материали и използваните продукти, както и цената на изпълнителните услуги. Обикновено битумната хидроизолация е сравнително достъпна спрямо другите видове хидроизолация, като например промазната и синтетичната мембрана, които изискват специални материали и продукти с по-високи цени. Битумната хидроизолация е една от най-бюджетните и достъпни опции за изолиране от вода и влага.

Заключение

Надяваме се да с тази статия да сме ви били полезни. Ако имате допълнителни въпроси относно битумната хидроизолация или планирате проект по полагане на хидроизолация – не се колебайте да ни пишете или да заявите безплатен оглед.