ЕВРОКОРН ООД

Изпълнение покривна хидроизолация на обект: “Склад за зърно”, складове от №8 до №14, находящи се в следния недвижим имот: гр. Игнатиево, община Аксаково, ПИ с идентификатор  32278.55.51

• Доставка и монтаж на XPS -50 мм
• Доставка и полагане на разделителен слой полиетилен
• Доставка и монтаж на хидроизолационна PVC мембрана 1.5 мм
• Доставка и монтаж на профил от ламарина каширана с PVC мембрана
• Доставка и монтаж на пола от пластифицирана ламарина, разгъвка до 50 см

СУ ГЕО МИЛЕВ

„Строително-монтажни работи (СМР) по  ремонт на покрив на СУ „Гео Милев”, гр. Варна“

• Доставка и полагане на разделителен слой геотекстил;Доставка и полагане на покривна PVC  хидроизолационна мембрана

ЕСКАНА АД

„Основен корпус в КРЗ „Одесос“, гр. Варна – покривна хидроизолация“

• Доставка и полагане на разделителен слой геотекстил;
• Доставка и полагане на покривна PVC хидроизолационна мембрана

АГРОПОЛИХИМ АД

„Строително-ремонтни работи по подмяна на покривната обшивка на склад №3 в цех „Склад и опаковка“ на „Агрополихим“ АД – Част Хидроизолационни дейности“

• Доставка и полагане на геотекстил;
• Доставка и полагане на PVC хидроизолационна мембрана

СК-ВАРНА 2007 ЕООД

„Цех за почистване, калибриране и белене на слънчогледови ядки и монтаж на 2 х 3 бр. буфери циклони в ПИ № 72624.602.1078 в землището на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич“

• Доставка и полагане на разделителен слой полиетилен;
• Доставка и полагане на топлоизолационна вата;Доставка и монтаж на хидроизолационна PVC мембрана 1.5 мм, по хоризонтални и вертикални повърхности

КАРТЕКС П АД

Магазин КАРПЕТМАКС, гр. Добрич  „Хидроизолационни дейности по покрив на Търговски център Меркадо, Блок Б, гр. Добрич, ул. Околовръстен път Дружба ІV, номер 2“

• Доставка и полагане на TPO хидроизолационна мембрана 1,5 мм по хоризонтални и вертикални повърхности

МАГНУМ Д ЕООД

Магазин ТЕХМАРТ, гр. Добрич „Хидроизолационни дейности по покрив на магазин ТЕХМАРТ – Околовръстен път, Дружба IV №2, гр. Добрич“

Доставка и полагане на синтетична хидроизолационна мембрана Кьостер TPO Pro 1.5 mm по хоризонтални и вертикални повърхности

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

“Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/ покрива на западно крило, сграда Ректорат на Медицински университет  “Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна, ул. Марин Дринов №55.“

• Направа на циментова замазка
• Доставка и полагане на разделителен слой геотекстил 300 г/м2
• Доставка и полагане на PVC хидроизолационна мембрана 1,5 мм

ЕВРОКОРН ООД

„Изпълнение покривна хидроизолация на обект: “Склад за зърно”, складове от №1 до № 7, находящи се в следния недвижим имот: гр. Игнатиево, община Аксаково, ПИ с идентификатор  32278.55.51“

• Доставка и монтаж на топлоизолационни листове XPS – DOW roofmate;
• Доставка и полагане на разделителен слой полиетилен;
• Доставка и монтаж на хидроизолационна PVC мембрана 1.5 мм

ПЛАНЕКС ЕООД

“Външен басейн, ресторант и околно пространство между хотели “Мираж” и “Вероника” в к. к.”Слънчев ден”, част: Хидроизолации”

• Полагане на хидроизолация по хоризонтали система от два пласта геотекстил и един пласт PVC фолио с деб. 2 мм;
• Полагане на хидроизолация вертикали- система от два пласта геотекстил и един пласт PVC фолио с деб. 2 мм – 1918 м2
• Доставка и полагане на двуслойна битумна хидроизолационна система с включена разходна норма върху подложен бетон по хоризонтални повърхности;
• Доставка и полагане на двуслойна битумна хидроизолационна система с включена разходна норма върху подложен бетон по вертикални повърхности – 690 м2

СТИМЕКС ЕООД

„Ремонт на покрив на административна сграда, пристанище Варна – изток“

• Подготовка и разчистване на основата
• Направа изравнителна замазка за наклони
• Доставка и полагане на разделителен слой от геотекстил 300 г/м²
• Полагане на PVC мембрана 1,5мм, анкерирана към основата

СИТИ БИЛДИНГ ООД

„Покривна хидроизолация на обект: „Сграда за гости и външни басейни, находящ се в УПИ III – 72, 212, 253 “за озеленяване, обществено обслужване, хотел, жилища и ТП“, кв. 8 / с идентификатор 10135.2569.306/ по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“

„Покривна хидроизолация на обект: „Сграда за гости и външни басейни, находящ се в УПИ III – 72, 212, 253 “за озеленяване, обществено обслужване, хотел, жилища и ТП“, кв. 8 / с идентификатор 10135.2569.306/ по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“

ЦБА АД

Доставка и полагане на хидроизолация по покрив магазин СБА в ж.к. “Владислав Варненчик“

• Доставка и полагане на геотекстил;
• Доставка и полагане на хидроизолационна PVC мембрана 1,5 мм по хоризонтални повърхности.

“ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

„Ремонт покрив на „Транскибернетика“, Пристанище Варна – изток“

• Почистване и подготовка на основата;
• Направа на циментова замазка за наклони;
• Полагане разделителен слой геотекстил;
• Полагане хидроизолационна мембрана;
• Монтаж на шапки от поцинкована ламарина.

“Метро Кеш Енд Кери България” ЕООД

Частична промяна топлоизолационно покритие и цялостна подмяна на хидроизолационна система покрив на магазин „МЕТРО – София 2“

• Подготовка на основата;
• Доставка и монтаж на топлоизолационни листове от твърда каменна вата;
• Доставка и полагане на покривна PVC хидроизолационна мембрана;
• Доставка и монтаж на пароизолация;
• Доставка и монтаж на гръмоотводна инсталация.

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

“Изпълнение на рехабилитационни и ремонтни дейности по сухата част на Двоен канал за техническо водоснабдяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в участъка с водопропускливи фуги”

• Ремонт на фуги с повредени ръбове – надлъжни и напречни по водните откоси при кота над водното ниво;
• Ремонт на фуги с неповредени ръбове – надлъжни и напречни по водните откоси над водното ниво;
• Третиране на пукнатини и работните граници при бетонирането над котата на водното ниво;
• Повърхностно саниране на ерозиралите участъци на стоманобетоновите облицовки над водното ниво;
• Третиране на нерегулярно разположени и хаотично ориентирани относително малки пукнатини на бетона над водното ниво;
• Запълване на каверни и празнини между стоманобетоновата облицовка и основата;
• Хидробластиране на стоманобетонова облицовка на каналите.

ЧАСТЕН ИНВЕСТИТОР

„Хидроизолационни покривни дейности – жилищна сграда, м. Манастирски рид, гр. Варна“

• Доставка и полагане на разделителен слой геотекстил;
• Доставка и полагане на покривна PVC хидроизолационна мембрана

ЧАСТЕН ИНВЕСТИТОР

„Хидроизолационни покривни дейности – еднофамилна къща, м-ст „Прибой“, гр. Варна“

• Доставка и полагане на разделителен слой геотекстил;
• Доставка и полагане на покривна PVC хидроизолационна мембрана

ЧАСТЕН ИНВЕСТИТОР

„Хидроизолационни дейности по покрив и в сутерен на обект – гр. Варна, в.з. Варна, жилищна сграда на ул.26,  №21

• Подготовка на основата, полагане на битумен грунд
• Полагане хидроизолация два пласта битумна хидроизолационна мембрана в основи
• Доставка и полагане на разделителен слой геотекстил;
• Доставка и полагане на покривна PVC хидроизолационна мембрана