Хидроизолацията е важна част от строителния процес. Тя е основната защита на сградата срещу неблагоприятните климатични явления – от въздействието на валежите, подпочвените и повърхностните води, или срещу ограничаването на повреди от мокри процеси в нея. Хидроизолацията осигурява нормална експлоатация на сградата, повишава нейната надеждност и дълготрайност.

Използването на съвременни хидроизолационни системи може значително да увеличи експлоатационния живот на строителните материали и да подобри надеждната експлоатация на конструкциите.

Кои вид хидроизолация е най-подходящ за покрив

За осигуряване на надеждна защита и предотвратяване проникването на вода под всякаква форма са предвидени различни хидроизолационни системи за покрива.

Хидроизолациите се различават по вида на използваните материали, начина на полагане и предназначението им.

Изборът на най-подходящия вид хидроизолация за покрив зависи от много фактори, като например типа на покрива, неговите специфични характеристики, обема и размера на изолираната повърхност, както и използваните материали и продукти.

Какви са най-често срещаните проблеми с покривите

Подценяването на хидроизолацията като основен елемент от строително-монтажните или ремонтни работи по една сграда е една от най-честите причини, водещи до проблеми свързани нормалната експлоатация на сградата.

Тези проблеми могат да се обуславят и от други фактори, като неправилно използване на покрива, некачествено изпълнение и избор на материали, несъответствие със специфичните характеристики на обекта, както и общи фактори от околната среда, като климатичните особености на района и други.

Най-често срещаните проблеми при повреда на покривната конструкция са течове, влага, образуване на мухъл и петна по тавани и стени, повреда на мебели и облицовки. Тези вреди освен, че водят до нарушаване функционалността и дълговечността на покрива, могат да бъдат и опасни, ако не се отстранят навреме. Непрекъснатата влага влияе негативно и разрушително на конструкцията на покрива и може да доведе до срутването му в определена зона, а образувалата се плесен в помещението сериозно да увреди вашето здраве.

За да се предотвратят тези проблеми е важно да се използват качествени материали и методи за изолиране, и професионално полагане.

Каква е цената за хидроизолация на покрив

Цената за хидроизолация на покрив е в зависимост от типа на покрива и неговите специфики, обема и размера на изолираната повърхност, както и от избора на хидроизолационна система. За целта е необходимо да се извърши оглед от наша страна, за да можем да ви изготвим конкретна оферта.

Заключение

Надяваме се да с тази статия да сме ви били полезни. Ако имате допълнителни въпроси относно хидроизолация на покрив или планирате проект по полагане на хидроизолация – не се колебайте да ни пишете или да заявите безплатен оглед.