Инжекционна хидроизолация

Пукнатините в строителната субстанция са слабите точки наконструкцията. Те скъсяват очаквания живот на цялата конструкция, тъй като тяотслабва значително при…

Синтетични Хирдоизолации

PVC хидроизолационни мембрани PVC мембраните са трислойни полимерни мембрани на основата на пластифициран поливинилхлорид (PVC-Р) и вградена…

Хидроизолация на покрив

Хидроизолацията е важна част от строителния процес. Тя е основната защита на сградата срещу неблагоприятните климатични явления…