Битумна Хидроизолация

Битумната хидроизолация е метод за защита на строителни конструкции от вода и влага. Това се извършва чрез полагане на битумна мембрана на конструкциите, която създава непропускаща защитна покривка. Битумната хидроизолация е ефективен метод за предотвратяване на проблеми с влагата и може да се използва за различни строителни конструкции, като фундаменти, зидове, подове и други. История…