Хидроизолация на покрив

Хидроизолацията е важна част от строителния процес. Тя е основната защита на сградата срещу неблагоприятните климатични явления – от въздействието на валежите, подпочвените и повърхностните води, или срещу ограничаването на повреди от мокри процеси в нея. Хидроизолацията осигурява нормална експлоатация на сградата, повишава нейната надеждност и дълготрайност. Използването на съвременни хидроизолационни системи може значително да…