Хидроизолация на покрив

Хидроизолацията е важна част от строителния процес. Тя е основната защита на сградата срещу неблагоприятните климатични явления…