Синтетични Хирдоизолации

PVC хидроизолационни мембрани PVC мембраните са трислойни полимерни мембрани на основата на пластифициран поливинилхлорид (PVC-Р) и вградена…