ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Начало / Продукти / ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Полипропилен

Геотекстилът е гладък, непрекъснат материал, произвеждан от синтетични, изкуствени и/или естествени влакна посредством механично уплътняване чрез метода на иглонабиване или механично и термично уплътняване. В зависимост от теглото и обработката се постигат различни силови характеристики и параметри на видовете геотекстили. При някои продукти има допълнителна термична обработка за постигане на по-добро слепване при производството.

Техническа документация

Полиестер

Геотекстил от нетъкан двойно иглонабит полиестер – рециклирана суровина, без химически примеси. Технологията на производство на геотекстила е чрез термично екструдиране на полиeстерни нишки и впоследствие иглонабиване до получаването на плътен и хомогенен продукт. В зависимост от теглото и обработката се постигат различни силови характеристики и параметри на видовете геотекстили. При някои продукти има допълнителна термична обработка за постигане на по-добро слепване при производството.

Предназначение:

• Механична защита и разделителен слой в покривните системи;
• Филтриращ слой при зелени покриви и хидротехнически съоръжения;
• Армиращ и усилващ слой при земни и насипни работи;
• Дренажен и укрепващ слой при терасовидно оформяне и др.

Приложение:

• Пътно строителство;
• Железопътно строителство;
• Рехабилитация на асфалтови настилки;
• Усилване на насипи и земни работи;
• Изграждане на подпорни стени;
• Фундиране в слаби почви;
• Терасовидни оформления;
• Покривни хидроизолационни системи;
• Хидротехнически съоръжения;
• Сметищни депа;

Техническа документация

Геомрежи - PP, PET, PVA

Геомрежата за армиране е произведена от високоякостен полипропилен по метода на екструдирането за постигане на максимална якост на биаксиалните връзки. Продуктът е резистентен към киселини и основи, както и към оксидация на връзките. Благодарение на технологията на екструдиране са постигнати отлични параметри на якост на опън и в двете посоки, което заедно с разновидностите на предлагания растер на отворите прави продукта отлично приложим във всички области на земно-насипните работи.

Предназначение:

Геомрежите се използват за армиране и усилване на земните и насипните работи при слаби почви и при изграждане на подпорни стени както и оформянето на пътни платна. Използването на геомрежи намалява времето и разходите за строителство и значително повишава качеството и дълготрайността на оформените земни маси и терасовидни участъци.

Приложение:

• Пътно строителство;
• Железопътно строителство;
• Рехабилитация на асфалтови настилки;
• Усилване на насипи;
• Изграждане на подпорни стени;
• Фундиране в слаби почви;
• Терасовидни оформления;

Техническа документация

HDPE геомембрани

HDPE геомембраните са произведени от високоплътен полиетилен по метода на трислойното екструдиране. Дебелина от 0,75mm до 2,5mm, ширини на ролките от 5,30 до 8,00 m. В зависимост от вида на повърхността си HDPE геомембраните биват гладки, едностранно или двустранно структурирани.
HDPE геомембрана е изолационен материал с широка гама на приложение като пътни и ЖП конструкции, ландшафтни съоръжения и други. При полагането и използването за земни работи HDPE геомембраните изпълняват различни функции в зависимост от изискванията като подобряване на физико-механичните качества на основата, заздравяване на откосите и склоновете, променят стойностите и посоките на подземните води, образуват постоянна водоустойчивост и газонепроницаемост. HDPE геомембраните са многофункционален и с високо якостен продукт.

Приложение:

• Изграждане, запечатване и рекултивация на депа за битови отпадъци;
• Запечатване на общински пречиствателни станции за отпадни води както и различни видове резервоари;
• Хидроизолация на различни видове подземни съоръжения и тунели;
• Формиране на изолационни пластове за да се предотврати проникването на отпадъци и замърсявания от пътищата;
• Строителство на резервоари, канали и язовири.

Техническа документация

ЗА НАС

Хидроинженеринг” ЕООД – гр. Варна е специализирана в областта на хидроизолациите – основи на сгради, покриви, тераси, бетонни повърхности и др.

Контакти

+ 359 887 007 900
+ 359 882 272 004
office@hydroengineering.bg
гр. Варна, “бул. Ян Хунияди” 31 ет. 2, офис 202