Покривна хидроизолация на обект: “Склад за зърно”, складове от №1 до № 7, находящи се в гр. Игнатиево, община Аксаково

Начало / Проекти / “ЕВРОКОРН” ООД

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Изпълнение покривна хидроизолация на обект: “Склад за зърно”, складове от №1 до № 7, находящи се в следния недвижим имот: гр. Игнатиево, община Аксаково, ПИ с идентификатор  32278.55.51“

  • Доставка и монтаж на топлоизолационни листове XPS – DOW roofmate;
  • Доставка и полагане на разделителен слой полиетилен;
  • Доставка и монтаж на хидроизолационна PVC мембрана 1.5 мм

10 452 м2

2020 г.

 

ЗА НАС

Хидроинженеринг” ЕООД – гр. Варна е специализирана в областта на хидроизолациите – основи на сгради, покриви, тераси, бетонни повърхности и др.

Контакти

+ 359 887 007 900
+ 359 882 272 004
office@hydroengineering.bg
гр. Варна, “бул. Ян Хунияди” 31 ет. 2, офис 202