ПЛАНЕКС ООД

Начало / Проекти / ПЛАНЕКС ООД

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Хидроизолация за резервоар питейни нужди – под, стени таван, включително подготовка на основата, холкери и всички допълнителни дейности осигуряващи водоплътност“: на обект: „Курортен комплекс Св. Влас, находящ се в УПИ I-202, 233, кв.1 с идентификатор по одобрена кадастрална карта № 51500.31.14 и 51500.31.23, Местност „Юрта-Балкана“, местност „Скеля“, землище на гр. Несебър“.
• Подготовка на основата;
• Обмазване на резервоар за питейни нужди под и стени с NB I /двуслойно/;
• Направа на холкери при връзка стена-под.
2014 г.

ЗА НАС

Хидроинженеринг” ЕООД – гр. Варна е специализирана в областта на хидроизолациите – основи на сгради, покриви, тераси, бетонни повърхности и др.

Контакти

+ 359 887 007 900
+ 359 882 272 004
office@hydroengineering.bg
гр. Варна, “бул. Ян Хунияди” 31 ет. 2, офис 202