Ремонт сградата на детска ясла „Мир“ и сградата на детска ясла „Дружба“

Начало / Проекти / „Ремонт сградата на детска ясла „Мир“ и сградата на детска ясла „Дружба“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 „Ремонт на сгради общинска собственост, находящи се в град Плевен по обособени позиции”, обособена позиция №5 – „Ремонт сградата на детска ясла „Мир“ и сградата на детска ясла „Дружба“
• Подготовка на основата;
• Доставка и полагане на разделителен слой геотекстил;
• Доставка и полагане на покривна PVC хидроизолационна мембрана;
• Доставка и монтаж на гръмоотводна инсталация от бетонна стомана ф8мм, вкл. изолационни блокчета;
• Вътрешен ремонт.
1 200,00 м2
2017 г.

ЗА НАС

Хидроинженеринг” ЕООД – гр. Варна е специализирана в областта на хидроизолациите – основи на сгради, покриви, тераси, бетонни повърхности и др.

Контакти

+ 359 887 007 900
+ 359 882 272 004
office@hydroengineering.bg
гр. Варна, “бул. Ян Хунияди” 31 ет. 2, офис 202