НИЕ ДАВАМЕ
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
РЕШЕНИЯ…

ПРЕДЛАГАМЕ И ДОСТАВКА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ, ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЩЕ ИЗВЪРШИМ
ВЪЗЛОЖЕНАТА НИ РАБОТА
С ГАРАНЦИЯ И ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

НИЕ ДАВАМЕ
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
РЕШЕНИЯ…

ПРЕДЛАГАМЕ И ДОСТАВКА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ, ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ,
СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЩЕ ИЗВЪРШИМ
ВЪЗЛОЖЕНАТА НИ РАБОТА
С ГАРАНЦИЯ И ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО

ЗА НАС

КОИ СМЕ НИЕ?

Хидроинженеринг” ЕООД – гр. Варна е специализирана в областта на хидроизолациите – основи на сгради, покриви, тераси, бетонни повърхности и др.
Приоритетни позиции във фирмената философия са:

• професионално и качествено извършване на строително монтажните работи;
• трайно установяване на коректни бизнес взаимоотношения с инвеститори и партньори;
• увеличаване броя на предлаганите услуги, съобразени с интересите на нашите клиенти;

какво предлагаме?

Като апликатор на водещи европейски производители в областта на хидроизолациите и строителната химия, ние можем да ви предложим най-доброто решение за всеки проблем в следния обхват:
1. Полагане на покривни хидроизолационни мембрани
2. Инжекционна хидроизолация

• Инжектиране на полиуретанови и структурни смоли
• Инжектиране на цименто-пясъчни разтвори

3. Рехабилитация и ремонт на хидротехнически съоръжения, саниране на стоманобетонови конструкции

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

В „Хидроинженеринг” ЕООД е внедрена и се поддържа интегрирана система за управление на качеството, здраве и безопасност при работа и околната среда, съгласно стандартите ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.
За периода от създаването си Дружеството успя да докаже своя професионализъм и качество на извършваните услуги и предлагани хидроизолационни продукти. Доказателство за това са референции от клиенти, с които ни свързва дългосрочно сътрудничество.

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

проекти

ДЕЙНОСТИ

Полагане на покривни хидроизолационни мембрани

Полагане на покривни хидроизолационни мембрани – PVC, TPO, FPO, ECB

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Промазни хидроизолационни системи

Хидроизолационни системи за изолация с вода без налягане и с налягане.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Рехабилитация и ремонт на хидротехнически съоръжения

Ремонт, хидроизолация и възстановяване на обрушени бетонови конструкции…

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инжекционна
хидроизолация

Справяне с течове на вода и наличие на влага в бетонови конструкции

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Саниране на конструкции от стоманобетон

Ремонтни и рехабилитационни работи по хидроизолация на  АЕЦ, ВЕЦ и други

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Инжектиране на цименто-пясъчни разтвори

За запълване на кухини при хидроизолация и каверни под бетонни съоръжения.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ

ДОСТАВКА НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ,
ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

ЗА НАС

Хидроинженеринг” ЕООД – гр. Варна е специализирана в областта на хидроизолациите – основи на сгради, покриви, тераси, бетонни повърхности и др.

Контакти

+ 359 887 007 900
+ 359 882 272 004
office@hydroengineering.bg
гр. Варна, “бул. Ян Хунияди” 31 ет. 2, офис 202