Ивайло Цветанов,
Управител

„Хидроинженеринг“ ЕООД започва дейността си през август 2008 г., като основната дейност на дружеството включва:

  • Полагане на синтетични PVC, TPO, FPO хидроизолационни мембрани
  • Полагане на битумни хидроизолационни мембрани
  • Инжекционна хидроизолация
  • Полагане на промазни хидроизолации
  • Рехабилитация и ремонт на хидротехнически съоръжения, саниране на стоманобетонови конструкции

„Хидроинженеринг“ ЕООД е редовен член на камарата на строителите в България. Регистриран в Централния професионален регистър на строителя към строителната камара за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • I група строежи от III до V категория.
  • III група строежи от III до V категория.
  • IV група строежи от III до V категория.

В „Хидроинженеринг” ЕООД е внедрена и се поддържа интегрирана система за управление на качеството, здраве и безопасност при работа и околната среда, съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015.

За периода от създаването си Дружеството успя да докаже своя професионализъм и качество на извършваните услуги и предлагани хидроизолационни продукти. Доказателство за това са референции от клиенти, с които ни свързва дългосрочно сътрудничество.